ECODATA

EXHIBITIONS

Semiconductor

September 25, 2020

365 days of data
Semiconductor
2013, Carbon Drawings

365 days of data collected by a Flux Tower at Alice Holt Experimental Forest; co2, wind vector, h2o and temperature, Semiconductor, 2013.

365 days of data is a series of four carbon drawings made using data collected by four instruments installed on an experimental Flux Tower at the Alice Holt Research Forest, UK. 
Each drawing represents a year of data for each instrument; CO2, 3-d wind, temperature and water vapour. The drawings have been produced using custom techniques to translate the scientific data into tangible forms. The drawing process has been realised by scratching into carbon paper using a computational plotter. Semiconductor hand-made the carbon paper employing techniques used by volcanologists they met in Ecuador to record seismic events. 
The hand-made quality of the carbon paper is employed to suggest the presence of humans as observers trying to make sense of the world. 
These carbon drawings form part of Semiconductor’s installation Data Projector.
Data Projector was made during a research and development period for Jerwood Open Forest and exhibited at Jerwood Space, London, January and February 2014.

Semiconductor is UK artist duo Ruth Jarman and Joe Gerhardt. Their works explore the material nature of our physical world and how we experience it through the lens of science and technology.
From animating the trajectories of subatomic particles, to tracing planetary orbits around the sun, Semiconductor’s works confront the viewer with the beauty and complexity of the material world.
2018 and 2019 included solo shows at; City Gallery, Wellington New Zealand; Art Basel, Switzerland; Le Lieu Unique Nantes, France; and Santiago Media Art Biennial, Chile. Group shows; Science Gallery, London; CCCB, Barcelona; The 21st Biennale of Sydney, Australia; Groundwork, CAST, Cornwall.
Residencies include: Arts at CERN; Smithsonian National Museum of Natural History; and The NASA Space Sciences Laboratory.

Semiconductor. 365 days of data, 2013. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Kristine Madjare

365 datu dienas
Semiconductor
2013, Oglekļa zīmējumi

365 datu dienas ir četru oglekļa zīmējumu sērija, kas izgatavota, izmantojot datus, kas savākti ar četriem instrumentiem eksperimentālajā plūsmu tornī Alises Holtas pētījumu mežā, Lielbritānijā. Katrs zīmējums apzīmē katra instrumenta reģistrētos datus viena gada laikā; tika mērīti CO2, 3-d vējš, temperatūra un ūdens tvaiki. Zīmējumi ir radīti, izmantojot īpaši pielāgotas metodes, lai zinātniskos datus pārveidotu taustāmās formās. Izmantojot skaitļošanas ploteri, zīmējumi tika ieskrāpēti uz oglekļa papīra. Semiconductor izgatavoja oglekļa papīru, izmantojot paņēmienus, ko vulkanologi izmanto Ekvadorā, lai reģistrētu seismiskos procesus. Ar rokām darināts oglekļa papīrs tiek izmantos, lai rosinātu aizdomāties par cilvēkiem, kā novērotājiem, kuri cenšas saprast pasauli.
Šie oglekļa zīmējumi ir daļa no Semiconductor instalācijas Datu projektors.
Datu projektors tika izgatavots Jerwood Open Forest izpētes un izstrādes periodā un tika izstādīts Jerwood Space, Londonā, 2014. gada janvārī un februārī.

Semiconductor ir pseidonīms Lielbritānijas mākslinieku duetam – Rūtai Džarmanai un Džo Gerhardam. Viņu darbi pēta mūsu fiziskās pasaules materiālo dabu un to, kā mēs to piedzīvojam, izmantojot zinātnes un tehnoloģiju perspektīvu. 
Sākot no subatomisko daļiņu trajektoriju animācijas līdz planētu orbītu izsekošanai ap sauli, Semiconductor darbi nostāda skatītāju materiālās pasaules skaistuma un sarežģītības priekšā.
2018. un 2019. gadā mākslinieku darbi tika iekļauti personālizstādēs Pilsētas galerijā; Velingtonā, Jaunzēlandē; mākslas gadatirgū Art Basel, Šveicē; kultūras centrā Le Lieu Unique Nantesā, Francijā un Santjago mediju māksla biennālē, Čīlē. Grupu izstādēs: Zinātnes galerijā, Londonā; kultūras centrā CCCB, Barselonā; 21. Sidnejas biennālē, Austrālijā; organizācijas CAST mākslas projektā Pamatdarbi, Kornvolā, Lielbritānijā.Rezidences: Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN mākslas un zinātnes programma Arts; Smitsonijas Nacionālais dabas vēstures muzejs un NASA Kosmosa zinātņu laboratorija.

Semiconductor. 365 days of data, 2013. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Kristine Madjare

365 days of data collected by a Flux Tower at Alice Holt Experimental Forest; co2, wind vector, h2o and temperature, Semiconductor, 2013.
365 days of data collected by a Flux Tower at Alice Holt Experimental Forest; co2, wind vector, h2o and temperature, Semiconductor, 2013.

365 days of data collected by a Flux Tower at Alice Holt Experimental Forest; co2, wind vector, h2o and temperature, Semiconductor, 2013.