ECODATA

EXHIBITIONS

Varvara & Mar

September 20, 2020

Under The Water
Varvara & Mar
2019, Chromalux print, progressive GAN algorithm (AI)

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. GAN generated image.When plastic was invented it was cherished as a great innovation. Back then nobody thought that this material would cost us our green environment. Today, all the oceans are full of plastic trash, which reaches everywhere and stays there forever becoming a fossil of man age. Similarly, AI seems to be an ultimate solution nowadays, which is widely deployed without contemplating its technology side effects on the environment and society.
Hence, Under The Water brings these two powerful inventions together. The artwork is a series of dye sublimation prints on aluminium produced with machine learning algorithm. The artists have worked with an AI neural network that generates speculative images of the Anthropocene, images that have never been seen before. They have created data sets of plastic in the ocean, which were used for training Progressive GAN algorithm to generate images of trash under the water.
The artwork casts a figurative look at the plastic trash as an element, which has become a part of nature and future geological layer. The aim is to let the machine to imagine what our surroundings will look like soon if society would not change their lifestyle.
AI, similarly to a plastic – a wonder material, which has lots of potential, but we are still not sure what are the capabilities and consequences of this technology.

Varvara & Mar is an artist duo formed by Varvara Guljajeva and Mar Canet in 2009. Duo’s work is inspired by the digital age. In their practice they confront social changes and the impact of the technological era.
Artists have exhibited their art pieces in a number of international shows, for example, at MAD in New York, FACT in Liverpool, Santa Monica in Barcelona, Barbican and V&A Museum in London, Ars Electronica museum in Linz, ZKM in Karlsruhe, etc.
Varvara (born in Tartu, Estonia), has a PhD in art from the Estonian Academy of Arts. Mar (born in Barcelona, Spain) is a PhD candidate at the Tallinn University.

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Kristine Madjare

Zem ūdens
Varvara & Mar
2019, Chromalux druka, progresīvais GAN algoritms (AI)

Kad  tika izgudrota plastmasa, tā tika uzskatīta kā lielisku inovāciju. Tad neviens pat neiedomājās, ko šis materiāls maksās mūsu dabai. Mūsdienās visi okeāni ir pilni ar plastmasas atkritumiem, kas ir visur un paliek tur mūžīgi, kļūstot par cilvēku laikmeta fosīlijām. Līdzīgi arī MI mūsdienās šķiet viens no labākajiem risinājumiem, kas tiek plaši izmantots, neņemot vērā tā tehnoloģiskās blakusparādības uz vidi un sabiedrību.
Mākslas darbs Zem ūdens apvieno šos divus iespaidīgos izgudrojumus. Mākslas darbu veido krāsu sublimācijas izdruku sērija uz alumīnija, kas ir radīta ar mašīnmācīšanās algoritmu. Mākslinieki strādāja ar MI neironu tīklu, kas ģenerē vēl nekur neredzētus spekulatīvus antropocēnus attēlus. Varvara & Mar okeānā izveidoja plastmasas datu kopas, kas tika izmantotas progresīvā GAN algoritma apmācībai, kas ģenerētu atkritumu attēlus zem ūdens. Mākslas darbs rada figurālu skatījumu uz plastmasas atkritumiem kā elementu, kas ir kļuvis par dabas un nākotnes ģeoloģiskā slāņa daļu. Darba mērķis ir dot iespēju šai mašīnai iedomāties, kāda drīz izskatīsies mūsu apkārtne, ja sabiedrība nemainīs savu dzīvesveidu.
MI, līdzīgi kā plastmasa ir brīnumains izgudrojums, kam ir daudz potenciāla, taču mēs joprojām neesam pārliecināti, kādas ir šīs tehnoloģijas radītās iespējas un sekas.

Varvara & Mar ir mākslinieku duets, kuru 2009. gadā izveidoja Varvara Guljajeva un Mārs Kanets. Mākslinieku mākslas darbus iedvesmo digitālais laikmets. Mākslas praksē viņi saskaras ar sociālajām pārmaiņām un tehnoloģiskā laikmeta ietekmi.
Mākslinieki ir izstādījuši savus mākslas darbus vairākās starptautiskās izstādēs, piemēram, MAD Ņujorkā, FACT Liverpūlē, Santa Monikā Barselonā, Barbican un V&A muzejā Londonā, Ars Electronica muzejā Lincā, ZKM Karlsrūē utt. Varvara (dzimusi Tartu, Igaunijā) ir ieguvusi doktora grādu mākslā Igaunijas Mākslas akadēmijā. Mārs (dzimis Barselonā, Spānijā) ir doktora grāda kandidāts Tallinas universitātē.

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Kristine Madjare

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. GAN generated image.

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. GAN generated image.

Varvara & Mar. Under The Water, 2019. GAN generated image.